ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

យើងខ្ញុំបាននាំចូលម៉ាស៊ីនវិលត្រជាក់ CVC កម្រិតខ្ពស់ចំនួនពីរឈុតពី SMS Siemag ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ម៉ាស៊ីនកិនរំកិលពីរឈុតពី Hercules ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ 3 ឈុតនៃ 2150 foil rollingmills ពី Achenbach ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ខ្សែបន្ទាត់កាត់ និងកាត់គែមមួយខ្សែពី Danieli, Itlay និងមួយឈុត Auto Packing Line ពី Posco ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។