ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

យើងបាននាំចូលរោងម៉ាស៊ីនរំកិលត្រជាក់ ៦ ជាន់ CVC ពីរឈុតពីក្រុមហ៊ុន SMS Siemag ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

ម៉ាស៊ីនកិនវិលចំនួនពីរឈុតពីទីក្រុងហូយ័រប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងម៉ាស៊ីនវិលចំនួន ២១៥០ វិលពីអាក្រេបចប្រទេសអាឡឺម៉ង់។

មួយបានបញ្ជូននៃការកាត់គែមនិងខ្សែរអិលពីដានីញែលអាយលែននិងឈុតវេចខ្ចប់ស្វ័យប្រវត្តិមួយឈុតពីទីក្រុងផូកូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។