ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន New Aluminum មានប្រភពមកពីបច្ចេកវិជ្ជាកែច្នៃដ៏ទំនើបបំផុតសម្រាប់ផលិតអាលុយមីញ៉ូមក្នុងពិភពលោក។យើងបាននាំចូលម៉ាស៊ីនវិលត្រជាក់ CVC កម្រិតខ្ពស់ចំនួន 2 ឈុតពី SMS Siemag ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ម៉ាស៊ីនកិនរំកិលពីរឈុតពី Hercules ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់