ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន New Aluminum មានប្រភពមកពីបច្ចេកវិជ្ជាកែច្នៃទំនើបបំផុតសម្រាប់ផលិតអាលុយមីញ៉ូមក្នុងពិភពលោក។យើងបាននាំចូលម៉ាស៊ីនវិលត្រជាក់ CVC កម្រិតខ្ពស់ចំនួន 6 ពីរឈុតពី SMS Siemag ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ម៉ាស៊ីនកិនរំកិលពីរឈុតពី Hercules ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់